Wedden op sport

Wedden op sport met paarden biedt talloze mogelijkheden. Binnen de vlakkebaanrennen (ren- en drafsport) wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten races, welke we hieronder kort zullen toelichten.

Handicap races

Bij een handicap race krijgen de deelnemende paarden aan de hand van hun ranking een gewicht toebedeeld. Dit wordt gedaan door iemand die een handicapper wordt genoemd. Het paard dat volgens de handicapper het beste paard in de race is, moet het meeste gewicht met zich meedragen. De paarden die in dit type races goed presteren worden dan ook wel handicap horses genoemd. 

Allowance races

Een allowance race is te vergelijken met een handicap race. Het verschil is dat het gewicht dat de paarden moeten dragen hierbij wordt bepaald op basis van een vast systeem. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de leeftijd, het geslacht en de eerdere prestaties van de paarden. 

Stakes races

Stake races zijn paardenraces waarvoor de eigenaren van de paarden startgeld moeten betalen. Het gaat hierbij vaak om grote bedragen. Het zal je dan ook niet verwonderen dat de geldprijzen die met deze stake races gewonnen kunnen worden, heel hoog kunnen oplopen.

Claiming races

In claiming races rennen alleen paarden die te koop staan. Je kunt het zien als een soort van openbare marktplaats, waar men de paarden tegen elkaar laat racen om te laten zien wat ze kunnen en zo een nieuwe eigenaar voor ze te vinden. Overigens zijn er ook bij claiming races geldprijzen te winnen; deze gaan naar degene die het paard heeft ingeschreven (dus niet naar een eventuele nieuwe eigenaar).